Nasz zawodnik docenionyŚroda, 4 stycznia 2017

Paweł Tokarz zawodnik Klubu Strzeleckiego LOK Lider Amicus w Lęborku, otrzymał za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za promowanie gminy Wicko podczas turniejów rangi ogólnopolskiej nagrodę dla najlepszego sportowca. Wyróżnienie wręczył Dariusz Waleśkiewicz Wójt Gminy Wicko. 

Szukaj w serwisie